soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Istorijat i djelatnosti kompanije

Tradicija, istorija, siguran su dokaz kvaliteta i uspjeha poslovanja. Dokaz je upravo pred vama, privredno društvo Neksan d.o.o. Nikšić koje je osnovano daleke 1992. godine. Osnovna djelatnost tadašnjeg privrednog društva bila je unutrašnja i spoljna veletrgovina različitim vrstama roba (prehrana, akcijzna roba, gradjevinski materijali).

Sa porastom prometa, Neksan se počinje baviti transportom i špedicijom. Osnovna politika vlasnika bila je da sav zarađeni novac dijelom investira u nove poslovne aranžmane, a dijelom u izgradnju poslovnog kompleksa u Nikšiću. Neksan proširuje djelatnost i bavi se prometom nafte i naftnih derivata na svojoj benzinskoj pumpi, proizvodnjom žestokih alkoholnih pića i vina i to u sopstvenoj fabrici, opremljenoj po najsavremenijim svjetskim standardima iz ove oblasti.

Krajem 2006. godine Neksan počinje da se bavi izgradnjom objekata kao svojom pretežnom djelatnošcu. Objekti koje gradi, postaju prepoznatljivi na tržistu Crne Gore po spoju modernog i tradicionalnog, visokom kvalitetu gradnje, po impozantnoj spoljašnjosti i unutrašnjosti objekata. (Budva, Sveti Stefan, Podgorica, Nikšić...) Neksan 2014. kupuje cjelokupnu imovinu Kovačnice u stečaju, i Tehno Stila u stečaju, sa namjerom da proširi djelatnost. Poslovni kompleks Neksana lociran u Niksiću obuhvata: Upravno-administra- tivnu zgradu, Poslovnu zgradu, i dvije proizvodno skladišne hale za proizvodnju žestokih alkoholnih pića i vina. Osim navedenog, Neksan je vlasnik i halde - deponije, površine 225.000m2, u naselju Rubeža-Nikšić, koja je zbog prerade otpada interesantna i za inostrane poslovne partnere, s obzirom da je ova vrsta djelatnosti sve više aktuelna u svijetu.

Neksan je vlasnik i poslovnog prostora površine 221m2 u zgradi na Svetom Stefanu. Takođe, 2014. godine postaje vlasnik bivše zgrade Jugopetrola, koja je locirana u centru Kotora, u neposrednoj bliizini mora i Kotorske luke, te samim tim daje mogućnost višestrukog poslovanja. Još jedna od veoma atraktivnih lokacija na crnogrskom primorju, Morinj, tačnije zemljište sa morskom obalom, površine 21.000 m2, vlasništvo je firme Neksan. Neksan je prepoznatljiv i po tome što oživljava firme u stečaju, što je rizik, a samim tim i rijetkost. U maju 2011. do maja 2012. naša kompanija je organizovala proizvodnju u Željezari za vrijeme stečaja, čime je doprinjela da se Željezara proda za 15 miliona eura. Takođe, u tekućoj 2014. godini organizuje proizvodnju u Rudnicima Boksita, koji su u stečaju, tako da stečaj za zaposlene u ovim firmama ne znači kraj, biro, prestanak rada...

Logo